Możliwość wizualizacji obiektów, pomieszczeń, produktów

Wizualizacje 3d Szczecin – Modeller 

Oferowane usługi skupione są na tym aby jak najbardziej dokładnie przedstawić klientowi jego wizję na dane miejsce. Poprzez właściwie oświetlone sceny, dobór odpowiednich materiałów oraz  detali, zostaje dostarczony produkt najwyższej jakości. Tak naprawdę wystarczy tylko… Twój pomysł.

Wizualizacje 3d – to proces przeniesienia świata rzeczywistego do świata trójwymiarowego bazując na podstawie rysunków, wizji oraz wyobrażeń klienta dotyczących np:

  • istniejącego podmiotu (przebudowa obiektu, zmiana kolorystyki elewacji czy też faktury użytych materiałów wykończeniowych, wpasowanie obiektu innego niż pierwotnie zaprojektowany w jego otoczenie)
  • będącego w trakcie konstrukcji (np nagła zmiany odbioru tworzonego obiektu, chęć wprowadzenie innych niż pierwotnie rozwiązań)
  • dopiero co projektowanego – najczęstszy rodzaj zapytań (brak jakiegokolwiek opracowania obiektu w modelu 3d – przygotowanie wizualizacji 3d od podstaw w celu jak najlepszego odbioru sprzedaży a następnie kupna przez potencjalnych nabywców)

Rodzaje wizualizacji

Możemy wyróżnić trzy podstawowe kategorie wizualizacji tworzonych za pośrednictwem, ze względu na obróbkę 3d: 

  • zewnętrzne wizualizacje – zakres opracowania: 3, szczegółowość modelu: 1.
  • wewnętrzne wizualizacje – zakres opracowania: 2, szczegółowość modelu: 2.
  • produktowe wizualizacje – zakres opracowania 1, szczegółowość modelu: 3.

Każda z tych kategorii charakteryzuje się różnym zakresem, gdyż przedstawia się w każdej z nich zróżnicowanie ze względu na schemat podjętych prac, stopień szczegółowości oraz – obszar opracowania. W zależności od wymagań zostanie dostarczony poprzednio wybrany produkt – wizualizacja 3d.

Szczegółowe ustalenia

Wizualizacje zewnętrzne (exterior) to zagadnienie najbardziej złożone, ponieważ pochłania najwięcej czasu, głównie na opracowywany zakres. Należy tu zwrócić uwagę nie tylko na sam pożądany przez klienta wizualizowany obiekt lecz również całą jego otoczkę (właściwie stworzone otoczenie, uwzględnienie roślinności, ukształtowania terenu). Dlatego, dopiero takie skomponowanie wizualizacji to produkt końcowy. Ze względu na ilość elementów, które trzeba mieć na uwadze, to opracowanie o największym stopniu skomplikowania.

Wizualizacje wewnętrzne, wnętrza (interior) rodzaj wizualizacji o umiarkowanym stopniu trudności, bardziej szczegółowy od opracowań wizualizacji zewnętrznej ze względu na skalę pracy (zamknięte pomieszczenia. Wbrew pozorom, w pewnych warunkach może to być proces dużo bardziej skomplikowany od wizualizacji zewnętrznej. W efekcie czego preferencje materiałowe, aranżacja wnętrza to aspekty narzucone już z góry.  W wyniku tego, możemy uzyskać w krótszym czasie pożądane przez Nas efekty.

Produktowe wizualizacje charakteryzują się faktycznie najmniejszym stopniem trudności pracy. Jest to przedstawienie z reguły jednego produktu, w kilku ujęciach scenerii, także ze zwróceniem szczególnej uwagi na prezentowany obiekt. Wbrew pozorom taki rodzaj prac może być najbardziej wymagający (precyzyjne i jasno określone cechy produktu). Dokładne odwzorowanie, zwłaszcza geometrii przedmiotu to kwestia kluczowa dla satysfakcjonującego efektu. W wyniku tego należy zwrócić szczególną uwagę na detale.

Podsumowując: proces powstania każdej wizualizacji to kwestia indywidualnego podejścia. Należy mieć na uwadze aby uwzględnić wszystkie oczekiwania. Po pierwsze nadrzędną rolę odgrywa tutaj kwestia dostarczonych materiałów wyjściowych. Są one podstawą do opracowania następnie wyznaczonych prac. Po drugie, kluczową rolę odgrywa komunikacja na linii klient – wykonawca. Porozumienie się drogą mailową, telefoniczną, dynamiczna wymiana informacji, dzięki czemu możliwy jest dynamiczny przepływ informacji. Po trzecie, wzajemne zrozumienie swoich potrzeb. Jest to sprawa bez wątpienia najbardziej istotna. Pozwoli to w efekcie na odbiór finalnego produktu w dużo krótszym czasie.

Oferowane usługi - niedaleka przyszłość

Opracowania statyczne

W innych słowach, planowanie wprowadzenia następujących usług:

Wizualizacje 360° – z pewnością to plany najmniej odległe. Tworzenie wizualizacji zewnętrznej, wnętrz czy także produktów, z możliwością odbioru obrazu w 360° stopniach za pomocą obrotu urządzeniem mobilnym lub przesuwaniem obrazu na ekranie monitora (w fotografii, odpowiednik zdjęć dookólnych). Zamiast bazować na jednej wizualizacji, otrzymujemy kilka sztuk ładnie połączonych w zgrabną całość wizualizacji dookólnej. 

Spacer wirtualny z wykorzystaniem wizualizacji 360° – w tym przypadku, zasada powstawania analogicznie do pojedynczej wizualizacji 360°.  Ten rodzaj opracowania opiera się na wykorzystaniu kilku bądź kilkunastu wizualizacji 360° oraz poruszaniu się miedzy punktami, w których ów wizualizacja była wykonana. Zasada działania podobnie jak podczas użytkowania GoogleMaps i opcji „Street View” – przemieszczania z punktu do punktu pomiędzy zdjęciami dookólnymi. W odróżnieniu do jednej wizualizacji 360° jest to metoda bardziej kompleksowa, ukazująca więcej jej odbiorcy. 

Opracowania dynamiczne - mające na celu dokładniejsze odwzorowanie rzeczywistości

Animacje architektoniczne, wnętrz oraz produktów – w przeciwieństwie do wizualizacji, to opracowanie bardziej dynamiczne. Zazwyczaj jest to krótki film (od 30 do 120 sekund) prezentujący aspekty modelu 3d, co ważniejsze z uwzględnieniem całości materiałów, otoczenia. Po pierwsze, w porównaniu do wizualizacji 360° czy spaceru wirtualnego, jest to metoda dająca mniej interakcji jej użytkownikowi. Po drugie jest to jednak proces zapewniający dużo większą szczegółowość niż dwie poprzednie. Bez wątpienia możemy skupić uwagę na większej ilości detali. A po trzecie, możemy dodać do statycznej sceny elementy nadające dynamiki (delikatny ruch zasłon, falująca woda). W wyniku tego, potencjalny klient może bardziej docenić walory prezentowanego opracowania – co może przełożyć się na ofertę kupna.

Spacer interaktywny VR – plany najbardziej odległe. Tworzenie wirtualnego modelu 3d, podatnego na zmiany, interakcję z jego użytkownikiem w czasie rzeczywistym. Analogicznie do animacji, jest to proces powolny i zajmujący najwięcej czasu. Na podstawie jak już wspomniano ,opracowanego wcześniej modelu 3d, przenosimy jej odbiorcę w wirtualną podróż. W odróżnieniu do animacji czy wizualizacji 360°, wymagane jest w większości przypadków z dodatkowych peryferiów. Najczęściej przy pomocy gogli (np. Oculus Rift) jesteśmy przenoszeni w świat VR (Virtual Reality). Ze względu na dostępność i czas niezbędny do zrealizowania zlecenia – jest to metoda jednak jeszcze mało popularna. Opracowanie najbardziej dokładne, w efekcie czego najbardziej kosztowne.